Forbrukslån med medsøker

Sliter du med å få innvilget lån på grunn av lav inntekt eller betalingsanmerkninger kan et forbrukslån med medsøker være løsningen.
Et forbrukslån er som regel et lån uten sikkerhet, og det betyr at banken først og fremst ser på betalingsevnen din når de vurderer søknaden. Du er kanskje ung og helt i startgropa av karrieren, med lav og ustabil inntekt. Og ikke alle har muligheten til å stille med sikkerhet eller kausjonist for å møte bankens krav. Da kan et forbrukslån med medsøker være en god løsning.

Fordeler med forbrukslån med medsøker

Det er mange fordeler med å involvere en medsøker når du søker om forbrukslån. Å søke om forbrukslån med medsøker kan gjøre banken mer villig til å innvilge lånet, eller gi deg et høyere beløp. Spesielt gunstig er det hvis du søker om et stort forbrukslån uten sikkerhet. Banken tar da utgangspunkt i begge søkernes inntekter, og de vurderer det som en ekstra sikkerhet at det er to personer som er ansvarlige for å betale ned på lånet.

Pass på dette

Hvis du søker forbrukslån med medsøker sammen med en kjæreste eller venn bør dere ha en klar avtale om hva pengene skal brukes til, om dere betaler like mye og hva som skjer hvis den ene sliter med å betale. Dere bør også avklare hva som skjer hvis forholdet mellom dere endrer seg. Hva skjer med fordelingen av lånet hvis dere gjør det slutt som kjærester, eller at en av vennene går inn i et fast forhold og vil ut av låneforholdet fordi man trenger pengene til noe annet?
Når man tar et forbrukslån med medsøker er begge like mye juridisk ansvarlige for å nedbetale lånet. Da er det essensielt med klare regler og tillit mellom dere, og det er ekstra viktig å ikke ta opp mer lån enn dere kan betjene. Sett opp et realistisk budsjett med mye slingringsmonn. Hvis den ene sliter med å betale regningene går det umiddelbart ut over den andre, og det kan lett forsure forholdet.